Hình Ảnh
1
    1. Phòng 2 người
   
2. Phòng 3-6 người
   
3. Phòng ngủ tập thể
   
4. Phòng khách của từng căn hộ
   
5. Tầng áp mái
    6. Bếp & bàn ăn từng căn hộ
   
7. Thư phòng & phòng chờ
   
8. Restroom
   
9. Khu vực cafe và ăn uống ngoài trời
   
10. Bãi xe, chốt bảo vệ, lối đi thông tầng

 

1. Phòng 2 người:

     

2. Phòng 3-6 người:
 

     
 

3. Phòng ngủ tập thể:
 

     
 

4. Phòng khách của từng căn hộ:
 

     
 

5. Tầng áp mái:
 

     
 

6. Bếp & bàn ăn từng căn hộ:
 

     
 

7. Thư phòng & phòng chờ:
 

     

8. Restroom:
 

     
 

9. Khu vực cafe và ăn uống ngoài trời:
 

     
 

10. Bãi xe, chốt bảo vệ, lối đi thông tầng:
 

     

 

 

datphong.png (180×79)

quanly.png (180×66)


Copyright © Trà My Đà Lạt. All rights reserved. Developed by Kiến Minh Co., Ltd